Ο.Σ.Π.Α (Ομοσπονδία Συλλόγων Πόρτο Ράφτη Αττικής)

Η ΟΣΠΑ θα συνεδριάζει πλέον στον Πολυχώρο του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, έναντι Super Market ΓΕΓΟΣ και δίπλα στο Super Market ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα και ώρα 10.30 π.μ.Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στους πολίτες.

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. της Ο.Σ.Π.Α - Οκτώβριος 2014

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ.της Ο.Σ.Π.Α στην με αριθμό 43 συνεδρίαση,την Κυριακή  5 Οκτωβρίου 2014 και ώρα εκτάκτως!στις 12:00μ.μ στον Πολυχώρο του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου,έναντι Super Market ΓΕΓΟΣ και δίπλα στο Super Market ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

                   Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
                              1.)Συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα.
           

           Ο Πρόεδρος                                     Ο Γ.Γραμματέας
    Γεώργιος Ματσιώτας                             Ευάγγελος Περτέσης

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Ονοματεπώνυμα εκπροσώπων Συλλόγων για την Γενική Συνέλευση.
      Τελευταία ενημέρωση συλλόγων προς την Ο.Σ.Π.Α στις 23/09/2014

ΛΙΓΟΡΙ (3 Εκπρόσωποι)

             1. Ζαρμακούπης Γεώργιος
             2. Σταυροπούλου Λίτσα
             3. Καλογεροπούλου Αφροδίτη


ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (4 Εκπρόσωποι)

 1. Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
 2. Λεπενιώτου -Κοκκίνου Μαγδαληνή
 3. Μπαμπαγιάννη Παναγιώτα
 4. Παπανδρέου Δήμος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Π.Α :
1.Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
2.Παπανδρέου Δήμος

Για την Εξελεγκτική επιτροπή της Ο.Σ.Π.Α :
κος Παπανδρέου Δήμος


 ΚΟΡΩΝΗ  (5 Εκπρόσωποι)

 1. Αλεξανδρής Θεόδωρος
 2. Κατσούρας Γεώργιος
 3. Μαρμαράς Μιχαήλ
 4. Μανώλης Σπυρίδων
 5. Ελευθερίου Χαρούλα

Για την Εξελεγκτική επιτροπή της Ο.Σ.Π.Α :
κα Ελευθερίου Χαρούλα


ΑΥΛΑΚΙ-ΠΡΑΣΣΙΕΣ  (9 Εκπρόσωποι)
 1. Κουμεντάκης Μιχαήλ
 2. Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος
 3. Σοφράς Αριστείδης
 4. Σκλήκας Ευάγγελος
 5. Λουίζου Άννα
 6. Ρούσσος Αντώνιος
 7. Ελευθερίου Μιχαήλ
 8. Τσουλουφός Ηλίας
 9. Τσουραμάνης Αθανάσιος


ΜΠΑΘΙΣΤΑ  
(5 Εκπρόσωποι)
 1. Καβαλλιεράτος Χαράλαμπος
 2. Μεστούση Μαρία
 3. Σκανδάλη Βικτώρια
 4. Φαμελίγγου Μαρία
 5. Μάρκος Νικόλαος


ΠΑΝΟΡΑΜΑ  (5 Εκπρόσωποι)
  1. Ματσιώτας Γεώργιος
  2. Μανιάτη Παναγιώτα
  3. Καλπογιάννη Μαρία
  4. Κυριαλάνης Ελευθέριος
  5. Στρατηδάκης Αντώνιος

Τακτικό μέλος Δ.Σ της Ο.Σ.Π.Α:
Ματσιώτας Γεώργιος
και αναπληρωματικό:
Καλπογιάννη Μαρία

Για το διευρυμένο Δ.Σ της Ο.Σ.Π.Α :
Στρατηδάκης Αντώνιος

Για την Εξελεγκτική επιτροπή της Ο.Σ.Π.Α :
Ανδριτσόπουλος Απόστολος


Αναμένουμε ενημέρωση από τους συλλόγους :
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΠΑΘΙΣΤΑ
ΠΕΡΑΤΗ
ΠΟΥΣΙ ΓΙΑΝΝΗ-ΠΟΥΣΙ ΓΚΙΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΤρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (Εκλογικής) της ΟΣΠΑ 2014


Email επικοινωνίας : portoraftiospa@gmail.com

Προς τους Συλλόγους-Μέλη


1) Εξωραϊστικός Πολιτιστικός & Περιβαντολλογικός Σύλλογος Ο Προφήτης Ηλίας-Μπαθίστα.


2) Εξωραϊστικός Σύλλογος Περατής Πόρτο Ράφτη.


3) Εξωραϊστικός Πολιτιστικός & Περιβαντολογικός Σύλλογος Κορώνης     Πόρτο Ράφτη.


4) Εξωραϊστικός Σύλλογος Λιγόρι.


5) Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγία Παρασκευή.


6) Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα.


7) Εξωραϊστικός Σύλλογος Μπαθίστα.


8) Εξωραϊστικός Σύλλογος Αυλάκι-Πρασιές.


9) Εξωραϊστικός Σύλλογος Πούσι Γιάννη -Πούσι Γκίνη.


10) Εξωραϊστικός Σύλλογος Άγιος Θωμάς.

11) Λαογραφικός-Πολιτιστικός Όμιλος Δήλιος Απόλλων.


Καλούνται οι Σύλλογοι-Μέλη μας στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΣΠΑ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ. στον Πολυχώρο του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου,έναντι Super Market ΓΕΓΟΣ και δίπλα στο Super Market ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :


1. Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ.
2. Οικονομικός Απολογισμός του διαχειριστικού έτους.
3. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.
4. Συζήτηση και έγκριση του διοικητικού και οικονομικού Απολογισμου.

5. Εκλογή εφορευτικής Επιτροπής.

6. Ανάδειξη διευρυμένων μελών.


Οι Σύλλογοι-Μέλη θα πρέπει να γνωστοποιήσουν εγκαίρως (τουλάχιστον 6 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ. της ΟΣΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ο.Σ.Π.Α (portoraftiospa@gmail.com) στο Δ.Σ. της ΟΣΠΑ τον αριθμό των μελών τους που συμμετείχαν νομίμως στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου πριν την σύγκληση της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας,καθώς και τους εκπροσώπους τους για την Γ.Σ. της ΟΣΠΑ (άρθρα 3.3 και 6.2 του καταστατικού της ΟΣΠΑ),για το Δ.Σ της ΟΣΠΑ, για το διευρυμένο Δ.Σ. της ΟΣΠΑ(προαιρετικά)και τον υποψήφιο για την ελεγκτική επιτροπή.


Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης.


Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. της ΟΣΠΑ θα πραγματοποιηθεί την επομένη Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 την ίδια ώρα,στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.

      Ο Πρόεδρος                                               Ο Γ.Γραμματέας
Ματσιώτας  Γεώργιος                                     Περτέσης Ευάγγελος

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ της Ο.Σ.Π.Α–Σεπτέμβριος 2014

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 42/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ Ο.Σ.Π.Α

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ο.Σ.Π.Α στον Πολυχώρο του Δήμου Μαρκοπούλου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου στο Πόρτο Ράφτη. Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. 
Ο πρόεδρος της Ο.Σ.Π.Α κ.Γεώργιος Ματσιώτας, αφού πρώτα καλωσόρισε τους παρόντες, τους ενημέρωσε σχετικώς για τα  θέματα ημερησίας διάταξης και ακολούθως έλαβε χώρα και σχετική συζήτηση:

Θέμα:<<Προετοιμασία για την Γ.Σ της Ο.Σ.Π.Α>>.
Αναλυτικά:Συζητήθηκε λεπτομερώς η διοργάνωση της Γ.Σ της Ο.Σ.Π.Α και πάρθηκε απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής της,θα πραγματοποιηθεί στις 28/09/2014 και ώρα 10:30 όπως επίσης και το ποια θα είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,και αποφασίστηκε να είναι τα εξής:
1. Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ.
2. Οικονομικός Απολογισμός του διαχειριστικού έτους.
3. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.
4. Συζήτηση και έγκριση του διοικητικού και οικονομικού Απολογισμου.

5. Εκλογή εφορευτικής Επιτροπής.

6. Ανάδειξη διευρυμένων μελών.


             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΙΩΤΑΣ                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΤΕΣΗΣ

Στοιχεία Συλλόγων που ανήκουν στην ΟΣΠΑ.

Στοιχεία Συλλόγων που ανήκουν στην ΟΣΠΑ
         Τελευταία ενημέρωση  στην Ο.Σ.Π.Α στις (08/09/2014) από τον  εξωραιστικό σύλλογο                               (Πανόραμα).

Εξωραιστικός Πολιτιστικός & Περιβαντολλογικός Σύλλογος 
(Ο Προφήτης Ηλίας – Μπαθίστα).
Πρόεδρος : Μιχάλης Δουλγεράκης
Αντιπρόεδρος : Τζαβάρας Νικόλαος
Γεν.Γραμματέας : Τριανταφύλλου Δέσποινα
Ταμίας : Καναβός Αθανάσιος
Μέλη του Δ.Σ : Κρητικός Λεωνίδας-Χατζάκος Δημήτρης-Γεωργιάδης Τάσος
Αναπληρωματικό μέλος : Σαΐτης Νικόλαος                              
Μέλη του Δ/Σ οι κύριοι Κρητικός Λεωνίδας, Χατζάκος Δημήτρης και Γεωργιάδης
Εκπρόσωπος του συλλόγου στην OΣΠΑ : Δουλγεράκης Μιχάλης 
Αναπληρωματικό μέλος >>  >>              : Τζαβάρας Νικόλαος
Τηλ.επικοινωνίας Συλλόγου : 2299085750
ΦΑΞ : 2299075285
Ε-mail : profitis-ilias@otenet.gr                
                                              Ιστοσελίδα:http://portoraftiedrasi.wordpress.com Tαχ.διεύθυνση : Ελ.Βενιζέλου 66,Πόρτο Ράφτη 19003

Εξωραιστικός Σύλλογος (Περατής Πόρτο Ράφτη).
Πρόεδρος : Στρατουδάκης Ιωάννης 

Γενική Γραμματέας : Κόνιαρη Μαρία
                                Δημητριάδης Σίμος
Εκπρόσωπος του συλλόγου στην ΟΣΠΑ : Στρατουδάκης Ιωάννης                                                             Τηλ.επικοινωνίας/φαξ : 2299086565
Ε-mail : jstrat123@gmail.com

Διεύθυνση:Φιλαίδων 47,Αγ.Σπυρίδωνας,Πόρτο Ράφτη 19003


Εξωραιστικός Πολιτιστικός Σύλλογος (Κορώνης).
Πρόεδρος : 
Αλεξανδρής Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος : 
Κονανδρέας Κωνσταντίνος
Γ.Γραμματέας : Βλαχογιάννης Ιωακείμ
Ταμίας : Μαρμαράς Μιχαήλ
Μέλη : Μανώλης Σπυρίδων
          Σιγάλας Εμμανουήλ 
Υπεύθυνη εκδηλώσεων : Ελευθερίου Χαρούλα
Email : oikismoskoronis@gmail.com
Ταχ.διεύθυνση : Τ.Θ:7011 Κορώνη,Πόρτο Ράφτη 19003

Εξωραιστικός Σύλλογος (Λιγόρι).
Πρόεδρος : Ζαρμακούπης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος : Συνοδινός Ιωάννης
Γεν.Γραμματέας : Σταυροπούλου Λίτσα
Ταμίας : Καλογεράκη Αφροδίτη
Μέλη : Βλάχος Άγγελος – Κακοταρίδης Λάμπης
Εκπρόσωπος του συλλόγου στην Ο.Σ.Π.Α : Ζαρμακούπης Γεώργιος
Αναπληρώματικά μέλη   >>     >> : Καλογεράκη Αφροδίτη
                                                       Σταυροπούλου Λίτσα
Tηλ.επικοινωνίας : 6945994324-6932280183-6948590428
Ταχ.διεύθυνση:Τ.Θ:2012 Λιγόρι,Πόρτο Ράφτη
 

Εξωραιστικός Πολιτιστικός Σύλλογος (Η Αγία Παρασκευή).
Πρόεδρος : Μαγδαληνή Λεπενιώτου- Κόκκινου
Aντιπρόεδρος : Φιλιππαίος Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας : Κόχυλας Ιωάννης
Tαμίας : Σκαντζόνυχας Δήμος
Έφορος : Μπαμπαγιάννη Παναγιώτα
Μέλη : Παπανδρέου Δήμος - Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Εκπρόσωπoς του συλλόγου στην Ο.Σ.Π.Α : Δήμος Παπανδρέου      
Aναπληρωματικό μέλος >>     >> :   Μάγδα Λεπενιώτου
τηλ.επικοινωνίας :
 6974.58989-2299.86300
Email : syllogosaghiaparaskevi@gmail.com  


Εξωραιστικός Σύλλογος (Πανοράματος).
Πρόεδρος : Ματσιώτας Γεώργιος(Πρόεδρος της ΟΣΠΑ)
Αντιπρόεδρος : Μανιάτη Παναγιώτα
Γεν. Γραμματέας : Καραγγελή Αναστασία
Ταμίας : Kυριαλάνης Ελευθέριος
Μέλη : Ανδριτσόπουλος Απόστολος
           Στρατηδάκης Αντώνιος

           Καλπογιάννη Μαρία
           
Eκπρόσωπος του συλλόγου στην Ο.Σ.Π.Α : Ματσιώτας Γεώργιος  
τηλ. Επικοινωνίας : 2103619989 - 2299084035
Φαξ : 2103627781
E-mail : gmatsiotas@gmail.com

Εξωραιστικός Πολιτιστικός Σύλλογος (Μπαθίστα).
Πρόεδρος : Μεστούση Μαρία

Αντιπρόεδρος : Καβαλιεράτος Χαράλαμπος
Γεν.Γραμματέας : Μάρκος Νικόλαος

Ταμίας : Φαμελίγγου Μαρία 
Μέλη : Αλάουα Μάχερ
          Ζηκοβέλης Δημήτριος
          Σκανδάλη Βικτωρία                                                     
Εκπρόσωπος του συλλόγου στην Ο.Σ.Π.Α : Σκανδάλης Δημήτρης   
Tηλ.επικοινωνίας :  6974727741   E-mail : dimitris.skandalis@gmail.com
Διεύθυνση Γραφείου : Στο τέρμα επί της οδού Κορυφής.

Εξωραιστικός Σύλλογος (Αυλάκι-Πρασιές).
Πρόεδρος : Κουμεντάκης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος : Παπαπαναγιώτου ΑΘανάσιος
Γεν. Γραμματέας : Σοφράς Αριστείδης

Ταμίας : Σκλήκας Ευάγγελος
Μέλη : Ελευθερίου Μιχαήλ

           Λουίζου Άννα
           Ρούσσος Αντώνιος
Tηλ.επικοινωνίας/Φαξ : 2299073278 Email avlakiprasiai@yahoo.com 
Ταχ.Διεύθυνση: T.Θ:216&3203,Τ.Κ:19003
Site:Avlaki-prasiai.gr  


Εξωραιστικός Σύλλογος (Πούσι Γιάννη-Πούσι Γκίνη).
Πρόεδρος : Γούμενος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος : Γιάνναρης Δημήτριος 
Γεν. Γραμματέας : Τσαλκιντζής Κωνσταντίνος
Ταμίας : Μπέττας Αθανάσιος
Μέλη : Χιωτέλης Δημήτριος – Ηλιόπουλος Παναγιώτης -  
           Παπαλουκάς Ευάγγελος
Εκπρόσωπος του συλλόγου στην Ο.Σ.Π.Α : Γιάνναρης Δημήτριος
Αναπληρωματικό μέλος : Γούμενος Παναγιώτης
Tηλ.επικοινωνίας : 6941449148-6977918304-6982183006  
Ταχ.διεύθυνση : Τ.Θ:737 Πόρτο Ράφτη,Τ.Κ:19003